ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας alithiniastrologia.gr. Η παρούσα «Πολιτική Απορρήτου και Ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών ιστοσελίδας» έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιον τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.

Η Πολιτική αυτή απευθύνεται σε όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω των σημείων πώλησης μας (καταστήματα) ή μέσω του ιστοτόπου μας.

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και σεβασμό απέναντι στους πελάτες της, η εταιρεία μας επιθυμεί να διατηρήσει τη διαφάνεια που διέπει τις σχέσεις μας και σας καλεί να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε την Ενημέρωση αυτή με την οποία σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό της.


     1. Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής αριθμός 15, Τ.Κ. 10563, με ΑΦΜ: 131595445, Δ.Ο.Υ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ και τηλέφωνο επικοινωνίας το 2130425719, δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοράς και πώλησης βιβλίων ή περιοδικών, της αγοράς και πώλησης βιβλίων μεταχειρισμένων και συναφών ειδών, της αγοράς και πώλησης ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, ειδών δώρων κοκ. 


     2. Τι είναι προσωπικά δεδομένα και τι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται οιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο, όπως είναι (ενδεικτικά) το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας(σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο), η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κοκ.

Ως επεξεργασία εννοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.


     3. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε στον παρόντα ιστότοπο και πώς τα χρησιμοποιούμε

H «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του ιστοτόπου της, που επιθυμούν να πλοηγηθούν σε αυτόν ότι, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με όλους εσάς, εάν και μόνο εσείς τις παράσχετε, όπως για παράδειγμα όταν πραγματοποιήσετε μία ηλεκτρονική συναλλαγή κατά την αγορά ενός βιβλίου και οι οποίες, είναι απαραίτητες για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Φόρμα Επικοινωνίας: To ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), το τηλέφωνο και τυχόν μήνυμα-σχόλιά σας πάσης φύσεως, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, στην επιλογή «Επικοινωνία» προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημα/παράπονο/ερώτημα κοκ.

              *Σε περίπτωση που το password δεν έχει αλλάξει εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών, η εταιρεία δύναται για λόγους ασφαλείας να το αλλάξει.


     4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» δεν επεξεργάζεται κατά βάση ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.


     5. Ποια η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» επεξεργάζεται νόμιμα τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα με τις εξής νομικές βάσεις:


     6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών, δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει από τον ιστότοπό της. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν κατά τη συνεργασία μας οι εξουσιοδοτούμενοι για τον εκάστοτε σκοπό εργαζόμενοι της Εταιρείας μας, υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Ακολούθως, η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα εντός της Ε.Ε., στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματα: α) συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ Courier, Αίολος Courier, Speedex Ταχυμεταφορές, UPS, ΕΛΤΑ Ταχυδρομείο) και β) την υποστήριξη του ιστοτόπου μας (Infinity) στο πλαίσιο της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας, με τους οποίους η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» διασφαλίζει την σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και σχετικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28) αλλά και του Ν. 4624/2019. Επίσης η Εταιρεία διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τυχόν δημόσιες υπηρεσίες και φορείς όταν αυτό προβλέπεται βάσει νόμου και σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας.


     7. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων) με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται κατά τα ανωτέρω, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στη «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» μέσω συμπλήρωσης εντύπου άσκησης δικαιωμάτων ή επιλογής του unsubscribe ή με άλλο μέσο, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία ικανοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter, σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe όπως αναφέρθηκε, σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από την Εταιρεία μας.


     8. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι προσωπική μας υπόθεση

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» μεριμνά για τη λήψη επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ. Τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ενδεικτικά, υφίστανται εγκατεστημένα στην πληροφοριακή υποδομή συστήματα Antivirus, Firewall, IPS καιIDS για την προστασία των υποδομών και των δεδομένων που αυτές διαχειρίζονται από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων, κρυπτογράφηση της επικοινωνίας του χρήστη με την διαδικτυακή εφαρμογή (https),τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση ανά ομάδα χρηστών), αξιολόγηση ευπαθειών για την διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές εντός της Εταιρείας για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.


     9. Τα Δικαιώματα σας και πώς να τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ 679/2016), ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:


     10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@alithiniastrologia  ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή μας, οδός Βουλής αριθμός 15, Τ.Κ. 10563 Αθήνα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε (σχετικός σύνδεμος/link με το έντυπο άσκησης δικαιωμάτων).

Τα σχετικά αιτήματα σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Τα ως άνω δικαιώματα θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μήνα από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης  του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός μήνα από την υποβολή του.


     11. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας

1. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

2. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

3. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

4. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί  οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.

5. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους για τους οποίους υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ» και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτών στην αντίστοιχη πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στους ιστότοπούς μας (https://www.alithiniastrologia.gr/privacy-policy-cookie-restriction-mode).


     12. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Επωνυμία: ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Διακριτικοί Τίτλοι: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

ΑΦΜ: 131595445

Διεύθυνση: Βουλής αριθμός 15, Τ.Κ. 10563 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2130425719

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@alithiniastrologia.gr

 

     13. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr